fbpx

Content Marketing

Content marketing är en strategi som syftar till att skapa och dela användbart och relevant innehåll med syfte att attrahera och behålla en specifik målgrupp. Detta innehåll kan ta form av bloggar, artiklar, videoklipp, podcast, e-böcker och mycket annat. Syftet med content marketing är att skapa intresse hos målgruppen och få dem att engagera sig med företaget, med målet att öka försäljningen.

Content marketing skiljer sig från traditionell reklam eftersom det fokuserar på att tillhandahålla användbart och relevant innehåll för målgruppen, i stället för att enbart försöka sälja en produkt eller tjänst. Genom att tillhandahålla värdefullt innehåll för målgruppen, kan företaget bygga en relation med dem och skapa förtroende. Detta kan i sin tur leda till ökad försäljning.

 • Bygg ditt varumärke
 • Dina kunder får förtreonde för dig
 • Välj vilken typ av content du vill skapa
 • Video, text, artiklar, pod
 • Skapa ett relevant innehåll

Fördelarna

Content marketing är en strategi som syftar till att skapa och dela relevant och värdefullt innehåll med syftet att attrahera och behålla en specifik målgrupp och öka försäljningen. Det finns många fördelar med att använda sig av content marketing, bland annat:

 • Det hjälper till att bygga en stark relation med målgruppen och skapa lojala kunder. Genom att skapa innehåll som tilltalar och engagerar målgruppen visar vi att vi förstår deras behov och intressen. Detta kan leda till att målgruppens förtroende för företaget och dess produkter ökar, vilket i sin tur kan öka försäljningen.

 • Content marketing kan öka sökordsrankningen. Genom att skapa innehåll som är relevant och användbart för målgruppen och inkludera sökordsfraser som är relaterade till företagets produkter och tjänster kan man öka sin sökordsrankning på sökmotorer som Google. Detta kan öka möjligheten för potentiella kunder att hitta företaget när de söker efter produkter eller tjänster som företaget erbjuder.

 • Det bygger upp ditt varumärke. En av de största fördelarna med content marketing är att det hjälper till att bygga ett starkt varumärke. Genom att skapa innehåll som är värdefullt och intressant för din målgrupp kan du skapa en större förståelse och kännedom om ditt varumärke och dess värderingar. Detta kan i sin tur bidra till att öka förtroendet och lojaliteten hos dina kunder.

Text, blogg, artiklar

Att skriva innehåll handlar om att skapa intressant och informativ text som kan underhålla och engagera läsaren. Det är viktigt att välja ett ämne som är relevant för målgruppen och att strukturera texten på ett sätt som gör den lätt att läsa och förstå. 

Det finns många saker som man bör tänka på när man ska skriva en blogg/artikel. Här är några viktiga saker att ha i åtanke:

 1. Välj ett ämne som är intressant och relevant för målgruppen. Det är viktigt att välja ett ämne som engagerar läsaren och ger dem information de kan använda.
 2. Strukturera texten på ett lättförståeligt sätt. Använd rubriker och underrubriker för att dela upp texten i olika avsnitt och fokusera på olika aspekter av ämnet.
 3. Använd riktig grammatik och stavning. Det är viktigt att texten är lätt att läsa och förstå.
 4. Undvik plattityder och fyllighet. Försök hålla texten kort och koncis och undvik att skriva saker som är allmänt kända eller som inte tillför något till ämnet.
 5. Lägg till bilder och andra visuella element. Bilder och andra visuella element kan göra texten mer intressant och lättare att ta till sig.
Content Marketing Copy

Ta reda på mer

Kontakta oss

Vi på Marknadsföringsbyrån vill hjälpa ditt företag att ta sig an Content marketing på det mest effektiva sättet. 

 • Vad har gjorts tidigare?
 • Hur ser det ut med content idag?
 • Vad är syftet med arbetet och vad kan vi ta fram?

  Vi går igenom ett flertalet steg tillsammans med er för att skapa den bästa strategin och sedan det mest effektiva operativa arbetet.

Video

När det gäller att skapa videoinnehåll är det viktigt att ha en tydlig plan och mål för vad vi vill uppnå med videon. Detta hjälper till att säkerställa att innehållet är relevant och engagerande för tittarna.

En bra början är att sätta upp en storyboard för videon, där vi planerar ut olika scener och funderar på vilka budskap ni vill förmedla. Det är också viktigt att fundera på målgruppen för videon och hur vi kan anpassa innehållet för att fånga deras intresse. Samt på vilken plattform vi ska sprida videon på, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat.

När vi har en tydlig plan på plats är det dags att börja filma. Det är viktigt att använda bra belysning och ljud för att få till en professionell produktion. 

När vi har spelat in allt vi behöver är det dags att redigera videon. Detta innebär att vi klipper och redigerar scenerna så att det flödar på ett naturligt sätt och förmedlar budskapet på bästa sätt. 

Content Marketing

Den perfekta mixen

I content marketing är den bästa mixen av innehåll olika beroende på målgruppen och målen för marknadsföringskampanjen. Men vissa allmänna riktlinjer kan hjälpa till att skapa en framgångsrik innehållsmix.

En viktig aspekt av en bra innehållsmix är mångsidig. Det innebär att vi inkluderar en mängd olika typer av innehåll, som blogginlägg, videor, Info Graphics och sociala medier. Detta hjälper till att hålla publiken engagerad och säkerställa att det finns något för alla.

En annan viktig faktor är relevans. Innehållet bör vara nära sammankopplat med publikens intressen och behov. Detta kan uppnås genom att genomföra marknadsundersökningar och samla insikter om publikens preferenser samt genom att hålla sig ajour med de senaste nyheterna och trenderna i branschen.

Förutom mångsidighet och relevans bör innehållsmixen också fokusera på att ge värde. Vi behöver skapa innehåll som är informativt, hjälpsamt och användbart för publiken. Detta kan hjälpa till att etablera varumärket som en tankeledare samt bygga förtroende och trovärdighet hos publiken.

Sammanfattningsvis är den bästa blandningen av innehåll i content marketing en som är mångsidig, relevant och värdefull för målgruppen. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi skapa en blandning som effektivt engagerar och attraherar sin målgrupp.

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med er marknadsföring
eller höra mer om våra tjänster?