fbpx

Marknadsstrategi

Börja alltid med strategin

Marknadsstrategi är det första steget mot en lyckad marknadsföring! När vi arbetar med företag går vi först igenom dagsläget genom en så kallad nutidsanalys. Nästa steg är att hitta era KSP (key selling point) USP (unique selling point) samt utvärdering av företagets strategiska position. Genom dessa analyser kan vi sedan skräddarsy en marknadsstrategi som passar bäst för just dig och ditt företags behov.

 • Hur står vi idag?
 • KPI
 • Målsättningar
 • USP
 • Vilken position har vi?
 • SWOT

Hitta rätt från start

För att växa som företag krävs det att man ökar sin omsättning, vinst och får in fler kunder. Centralt i allt det finns marknadsföringen. Verktygen som idag finns tillgängliga för marknadsföring är många och möjligheterna är oändliga. Men i djungeln av alla möjligheter är det lätt att man vill göra allt och man börjar elda för kråkorna.

Marknadsstrategin bör fokusera på kundens behov och önskningar, vilka företagets konkurrenter är, nya trender samt den tekniska och ekonomiska utvecklingen. När du blir kund hos oss ser vi därför alltid till att från början analysera vilka av verktygen och möjligheterna som passar bäst för dig. Vi gör en webbanalys för att samla in information om dina kunders beteende på din hemsida. Vi gör självklart också en målgruppsanalys för att hitta och ta fram din målgrupp – på så sätt träffa rätt med annonseringen och få ner CPC (cost per click).

Ta reda på mer

Kontakta oss

För varje kund sätter vi på Marknadsföringsbyrån upp en strategi, en plan, över hur vi ska arbeta. Vi gör detta tillsammans med er och för att vi tydligt ska se hur vi ska ta oss framåt. 

 • Vad har gjorts tidigare?
 • Målsättningar
 • Analyser

Vi går igenom ett flertalet steg tillsammans med er för att skapa den bästa strategin och sedan det mest effektiva operativa arbetet.

En process

En marknadsstrategi handlar om att hitta det bästa sättet att nå ut till din målgrupp och att skapa ett erbjudande som är attraktivt för dem. Det finns många olika saker som kan ingå i en marknadsstrategi, men här är några av de viktigaste punkterna:

 1. Målgruppsanalys: Innan du kan skapa en marknadsstrategi måste du först förstå din målgrupp. Detta innebär att du behöver göra en analys av vem dina kunder är, vad de behöver och vilka bekymmer de har. Genom att göra en noggrann målgruppsanalys kan du se till att ditt erbjudande är skräddarsytt för just din målgrupp.

 2. Positionering: Positionering handlar om att skapa en unik plats för ditt varumärke eller ditt företag i kundens medvetande. Det handlar om att skapa en stark, unik identitet för ditt varumärke och att kommunicera det på ett sådant sätt att det blir lätt för kunderna att förstå vad det är du erbjuder och varför de ska välja just dig.

 3. Erbjudande: Ett erbjudande handlar om de produkter eller tjänster som du säljer till din målgrupp. Det handlar om att skapa ett erbjudande som är attraktivt för din målgrupp och som möter deras behov och bekymmer på ett effektivt sätt.

 4. Marknadsföringskanaler: Marknadsföringskanaler handlar om hur du ska nå ut till din målgrupp. Det kan innebära att du använder dig av olika typer av reklam, såsom annonser på TV, i tidningar eller på nätet, eller att du använder sociala medier, e-postmarknadsföring eller direktmarknadsföring.

 5. Budget och mätning av resultat: En marknadsstrategi bör också innehålla en plan för hur mycket pengar du ska investera i dina marknadsföringsaktiviteter och en strategi för hur du ska mäta resultatet av dina insatser. Detta hjälper dig att se om du får ut det du vill av din marknadsföring och att justera din strategi om det behövs.

Marknadsstrategi

Vikten av en strategi

En marknadsstrategi är en plan för hur ett företag ska nå sina marknadsföringsmål. Det är viktigt att ha en marknadsstrategi eftersom den hjälper företag att fokusera sina ansträngningar och resurser på de mest lönsamma marknaderna och kundsegmenten. En marknadsstrategi hjälper också företag att hitta en unik position på marknaden och skapa ett starkt och igenkännbart varumärke.

En bra marknadsstrategi innehåller information om företagets mål och hur de planerar att nå dem. Det kan också innehålla en analys av företagets nuvarande marknadsposition och en strategi för att förbättra den. En marknadsstrategi bör också ta hänsyn till konkurrenternas beteende och marknadsföringsinsatser, samt hur företaget kan skilja sig från dem.

Att ha en marknadsstrategi är avgörande för ett företags framgång, eftersom det hjälper dem att fokusera sina ansträngningar och resurser på de områden som kommer att ge störst avkastning. Det kan också hjälpa företag att undvika att spendera pengar på marknadsföringsaktiviteter som inte ger önskade resultat.

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med er marknadsföring
eller höra mer om våra tjänster?