fbpx

Digital analys

Digital analys syftar till att undersöka och förstå data som samlas in från digitala kanaler, såsom webbplatser, sociala medier och mobilappar. Genom att använda verktyg för digital analys kan företag få en djupare insikt i hur användarna interagerar med sina digitala plattformar, vilket kan hjälpa till att förbättra användarupplevelsen och öka försäljningen.

Digital analys kan också användas för att identifiera mönster och trender i användarbeteende, vilket kan vara användbart för att förutse framtida förändringar i marknaden och anpassa företagets strategier därefter.

En viktig del av digital analys är att säkerställa att data samlas in på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, och att användarnas integritet respekteras. Därför är det viktigt att följa gällande lagar och riktlinjer när det gäller insamling och användning av digitala data.

Sammantaget är digital analys ett viktigt verktyg för företag som vill förstå och förbättra sina digitala plattformar och öka försäljningen. Genom att använda digital analys på rätt sätt kan företaget få en djupare insikt i sina användares beteende och anpassa sin strategi därefter.

 • Få djupare insikt om dina kunder
 • Identifiera mönster och trender
 • Samla in data på ett etiskt och ansvasrsfullt sätt
 • Förbättra dina resultat

Fördelarna

En fördel med digital analys är att det ger företaget insikter i användarnas beteende och interaktioner med deras digitala plattformar. Detta kan hjälpa företaget att förstå användarnas behov och önskemål bättre, och anpassa sin marknadsföring och sina erbjudanden därefter. Detta kan i sin tur öka försäljningen och ge företaget en konkurrensfördel på marknaden. Här kommer några fler fördelar.

 • Insikter i användarbeteende: Digital analys ger företaget insikter i hur användarna interagerar med deras digitala plattformar, vilket kan hjälpa företaget att förstå deras behov och önskemål bättre.
 • Förbättrad användarupplevelse: Genom att använda digital analys kan företaget identifiera områden som behöver förbättras i sin digitala plattform, såsom navigering och innehåll, för att ge användarna en bättre upplevelse.
 • Ökad försäljning: Genom att förstå användarnas beteende och anpassa sin marknadsföring och sina erbjudanden därefter, kan företaget öka sin försäljning.
 • Ökad konkurrenskraft: Genom att använda digital analys kan företaget få en överlägsen förståelse för marknaden och konkurrenterna, vilket kan ge dem en konkurrensfördel.
 • Anpassade marknadsföringsstrategier: Digital analys kan hjälpa företaget att skapa anpassade marknadsföringsstrategier som är mer effektiva och målinriktade, vilket kan öka deras någorlunda någonstans.

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg för digital analys som ägs och drivs av sökmotorsgiganten Google. Det hjälper företag att få insikter i hur användarna interagerar med deras webbplats, som hur många som besöker webbplatsen, varifrån de kommer och vad de gör på webbplatsen.

Med Google Analytics kan företaget följa användarnas beteende på deras webbplats i realtid, vilket gör det möjligt för företaget att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem. Verktyget erbjuder också många olika rapporter och visualiseringar som hjälper företaget att förstå och analysera data på ett lättförståeligt sätt.

Google Analytics är ett populärt verktyg bland företag som vill förbättra sin webbplats och öka sin försäljning. Det är gratis att använda och enkelt att integrera med andra Google-produkter, såsom Google Ads och Google Search Console.

Sammantaget är Google Analytics ett användbart verktyg för företag som vill förbättra sin webbplats och öka sin försäljning genom att få insikter i användarnas beteende och interaktioner med webbplatsen.

Ta reda på mer

Kontakta oss

Vi på Marknadsföringsbyrån vill hjälpa ditt företag att ta sig an digital analys på det mest effektiva sättet. 

 • Vad har gjorts tidigare?
 • Hur ser det ut  idag?
 • Vad är syftet med arbetet och vad kan vi ta fram?


Vi går igenom ett flertalet steg tillsammans med er för att skapa den bästa strategin och sedan det mest effektiva operativa arbetet.

Olika analysvertyg

Det finns många olika analysverktyg för marknadsföring som hjälper företag att få insikter i hur användarna interagerar med deras digitala plattformar. Dessa verktyg kan användas för att förbättra marknadsföringen och öka försäljningen.

Ett populärt analysverktyg för marknadsföring är Google Analytics, som ägs och drivs av sökmotornsgiganten Google. Det hjälper företag att få insikter i hur användarna interagerar med deras webbplats, som hur många som besöker webbplatsen, varifrån de kommer och vad de gör på webbplatsen.

Ett annat analysverktyg för marknadsföring är Adobe Analytics, som ägs av teknikföretaget Adobe. Det hjälper företag att samla in och analysera data från alla deras digitala kanaler, som webbplatser, mobila appar, e-post och sociala medier. Verktyget erbjuder många olika rapporter och visualiseringar som hjälper företaget att förstå och analysera data på ett lättförståeligt sätt.

Kontakta oss

Vill ni ha hjälp med er marknadsföring
eller höra mer om våra tjänster?